VOZNI RED TRAJEKATA

 

 Valbiska (Krk) - Merag (Cres)  
 Brestova (Istra) - Porozina (Cres)  

 

Vožnja trajektom traje 20-ak minuta. Karte se kupuju na licu mjesta.

 POKRETNI MOSTOVI

 

Na otoku se nalaze dva pokretna mosta koja se otvaraju dva puta dnevno radi prolaza plovila:

· Osor: 09.00 i 17.00 sati
· Privlaka: 09.00 i 18.00 sati